אוכלוסיית יעד: אנשים שעיקר קשייהם הם עוני ומצוקה כלכלית, הדרה וקושי במיצוי זכויות.

המענה: מעטפת מקצועית, המכוונת לשילוב אנשים החיים בעוני ובהדרה באמצעות גישה שיתופית מעצימה, הגברת ההשתתפות ומיצוי זכויות במטרה להפחית את התלות בשירותי הרווחה על ידי שילוב בתעסוקה והמעורבות בקהילה.

דרכי התקשרות: רח' האשל 26, עכו

מנהלת המרכז, עו"ס נורית אגיוייב, 04-9916596,nurit@akko.muni.il

הפניות לתכנית באמצעות העו"ס המטפל במינהל הרווחה.