שרון דהאן
דובר העירייה ומנהל קשרי חוץ
04-9956076

כתובת: ויצמן 35, ת"ד 207, עכו 24100
פקס: 04-9956128

מטרות מערך הדוברות וההסברה

 • מערך הדוברות וההסברה נועד להבליט את תרומתה ופעילותה של הרשות המקומית ושל העומד בראשה, לחיי החברה  והקהילה.
 • להדק את הקשר בין התושבים ובין יישובם ולטפח תחושת הקשר והגאווה של התושבים.
 • מערך הדוברות נועד לשרת את מכלול יחסי הציבור והתקשורת של העירייה עם התושבים ובכלל, להביא את דבר העירייה – מסכת עשייתה היומיומית, מדיניותה ופועלה לידיעת הציבור הרחב, באופן יעיל ומשכנע.
 • לסייע ביצירת אקלים ציבורי חיובי וידידותי וביצירת יחסי אמון ושיתוף פעולה מירבי עם התושבים והקהילה, עם המוסדות ועם אמצעי התקשורת. לסייע בקידום והשגת היעדים של העיר, כפי שנקבעו ע"י הנהלת העירייה.
 • להציג את הפוטנציאל של העיר ולקדם את תדמיתה כעיר אטרקטיבית ובעלת איכות חיים גבוהה. ליטול חלק פעיל בשיפור השרות לאזרח.

תחומי אחריות:

הסבר וייצוג המדיניות של הרשות והעומד בראשה כלפי גורמים חיצוניים וכלפי אמצעי תקשורת המוניים. העברה לאמצעי התקשורת מידע, פרסומים וכדומה על פעילויות ברשות ובעיר. מעקב ועדכון אתר האינטרנט של הרשות. ארגון יחסי ציבור לרשות והכנת חומר ייצוגי על הרשות.

מטלות עיקריות:

 • לשמש כלי של הרשות המקומית להבאת דבריה ופעולותיה לתושבים ולכלל הציבור.
 • לייצג את מדיניות הרשות המקומית ואת זו של העומד בראשה כלפי התושבים.
 • ליצור אווירה אוהדת ותומכת של התושבים ברשות המקומית, בנבחריה ובעובדיה.
 • לטפח יחסי עבודה נאותים בין הרשות לבין העיתונים המקומיים והארציים.
 • ללוות את ראש הרשות ואת המרכזיים בעובדיה לשם איתור פעולות בעלות "ערך חדשותי" וליידע את העיתונאים על-מנת "לדחפם" לסדר היום הציבורי המקומי / הארצי.
 • מתן תגובות לפרסומים באמצעי תקשורת.
 • בדיקת האשמות המופנות כלפי הרשות המקומית על תפקודה או על התנהגות מי מעובדיה. אם יתברר  שהאשמות אינן תקפות - יש להזימן בכל תוקף, אם הן מתאמתות - יש לפעול לתיקון העוולה.