שם האגרה: התעריף:
אגרות רישוי עסקים/חידוש רישיון  325 ש"ח
 בקשה להשגה  325 ש"ח
 חוות דעת מקדמית  325 ש"ח
 היתר מזורז 325 ש"ח
 כפל רישיון  163 ש"ח