המדור לאזרחים ותיקים

אוכלוסיית יעד: גברים מגיל 67 ונשים מגיל 62.

המענה: סיוע לאזרח הוותיק לשמר את יכולותיו התפקודיות וחיזוקו במישור האישי, המשפחתי והקהילתי.

השירותים האישיים ניתנים לאדם בביתו בהתאם למצבו המשפחתי, החברתי, התפקודי והבריאותי.

העובד הסוציאלי נותן ייעוץ, תמיכה והתערבויות בנושאים שונים, ביניהם, חוק סיעוד, טרום סיעוד, קושי כלכלי, ירידה ביכולת תפקודית, קשיים ביחסי משפחה, מילוי שעות הפנאי, קשיים חברתיים, סידור בבית אבות, טיפול באלימות במשפחה ועוד.

דרכי התקשרות: באמצעות העו"ס המטפל במינהל הרווחה.

מזכירות מינהל הרווחה: 04-9956019