אוכלוסיית היעד: אזרחים ותיקים

מענה: איתור אזרחים ותיקים הנמצאים במצב של התעללות ו/או הזנחה והתאמת התערבות לפי הצורך.

היחידה פועלת תוך שיתוף פעולה עם גורמים בקהילה כגון: חברות סיעוד, משטרה, שירותי בריאות הנפש וכד'.

דרכי התקשרות: מרכזת היחידה, עו"ס דורית אוזנר 04-9956029 dorit-u@akko.muni.il