העובדים הסוציאליים המטפלים בנוער, צעירות וצעירים במינהל הרווחה בעכו הם חלק מצוות תקון. תפקיד העובד הסוציאלי הינו איתור, טיפול ושיקום נערות ונערים צעירות וצעירים בגילאי 13-25, הנמצאים בדרגות שונות של ניתוק מהחברה ומנותני השירותים ומצויים במצבי סיכון ומצוקה.

ניתן מענה לנושאים אישיים ואתגרים המאפיינים גיל זה. כמו כן בנושא מניעת שימוש בחומרים פסיכואקטיבים- סיוע וייעוץ.