אוכלוסיית היעד: בני נוער בגילאי 13-18.

קיימים בתים חמים נפרדים לנערות ולנערים.

המענה: בבתים החמים ניתנים מענים תעסוקתיים, העשרה ומניעת שוטטות, לאחר שעות הלימודים. בני הנוער מקבלים ארוחת צהריים, עזרה לימודית, פעילות ערכית, רגשית והתנדבותית. צוות הבית החם מונה עובד/ת סוציאלי, מדריך/ה ואם בית.

בחופשות הבתים מתנהלים במתכונת חווייתית הכוללת ימי כיף, טיולים ופעילויות שוברות שיגרה.

דרכי התקשרות:

בית חם לנערות

מגזר יהודי - ברכה סורוקה, 04-9956026 bracha@akko.muni.il

מגזר ערבי - סובחייה אשקר, טלפון 04-9956138 subhaya@akko.muni.il

בית חם לנערים

מגזר יהודי - משה אבוטבול, 04-9956008 moshe_a@akko.muni.il

מגזר ערבי - ריהאם זהראוי, 04-9956173 riham@akko.muni.il