אוכלוסיית היעד: ילדים בגילאי שמונה עד שתים עשרה, אשר זקוקים לטיפול וליווי אינטנסיבי במטרה למנוע הוצאתם מבית ההורים. לאחר קיום ועדה לתכנון טיפול והערכה במינהל הרווחה.

המענה: הפנימייה נותנת מענה לכל צרכי הילדים והוריהם בקהילה, תוך דגש על הקשר בין הילד להוריו, כאשר הילד לן בבית. ההגעה והחזרה בהסעות של הרשות.

דרכי התקשרות: באמצעות העו"ס המטפל במינהל הרווחה.