אוכלוסיית יעד: משפחות שבראשן הורה עצמאי

מענה: תוכניות קהילתיות קבוצתיות במכלול תחומי החיים למשפחות שבראשן הורה עצמאי.

חשיפה לשירותים, מענים, מיצוי זכויות

דרכי התקשרות: עו"ס צופית הירש , 0506990346 Tzofith@akko.muni.il