אוכלוסיית יעד: הפעוטות מגיעים ממשפחות הסובלות מקשיי התמודדות עם גידול הפעוט וסיפוק צרכיו, עד כדי העמדת התפתחותו התקינה בסכנה. שילוב הפעוט במעון הוא חלק מתכנית סיוע כוללת למשפחה, אשר נבנית בשיתוף עם ההורים.

המעונות קולטים פעוטות לאימהות שאינן עובדות ולאימהות עובדות אשר אינן עומדות בתנאי הסיבסוד של משרד הכלכלה.

הקריטריונים לקבלה למעון נקבעו בחוק פעוטות בסיכון ובתקנות העבודה הסוציאלית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ההחלטה על ההשמה נקבעת בועדת "חוק פעוטות בסיכון".

המענה: מסגרת חינוכית-טיפולית לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש. המעונות מופעלים על ידי אירגונים שונים ובפיקוח משרד הכלכלה.

דרכי התקשרות: באמצעות העו"ס המטפל במינהל הרווחה.

מעון רב תכליתי

אוכלוסיית יעד: לילדים בגילאי שלוש עד שש ולמשפחותיהם, אשר זקוקים לשירותים תומכים וטיפולים באינטנסיביות גדולה יותר, אשר עברו ועדה לתכנון טיפול והערכה שהתקיימה במינהל הרווחה.

מענה: מסגרת מעון יום, שהורחבה במטרה לספק מענים נוספים. בנוסף לצוות החינוכי-טיפולי הרגיל, כולל המעון עובדת סוציאלית, גננת ועובדים טיפוליים נוספים בהתאם לצרכים.

דרכי התקשרות: באמצעות העו"ס המטפל במינהל הרווחה.