אוכלוסיית יעד: ילדים בכיתות א' עד ו' הזקוקים למסגרת תמיכתית בשעות אחר הצהריים. קיימות מועדוניות הנותנות מענה לחברה היהודית ולחברה הערבית.

המענה: מסגרת חינוכית טיפולית בה ניתנים מענים לשיפור הקשיים החברתיים והמשפחתיים, העשרה לימודית, פעילות פנאי וארוחה חמה. כמו כן, מתקיימות סדנאות להורים בנושאים הקשורים בהורות וכן פעילות הורים-ילדים לצורך חיזוק הקשר הורה-ילד.

בעיר פועלות מספר מועדוניות בחלוקה גאוגרפית. המועדוניות פועלות ארבעה ימים בשבוע בין השעות 14:30 עד שעה 18:00 ובחופשות מוסדות החינוך בשעות הבוקר.

דרכי התקשרות: באמצעות העו"ס המטפל במינהל הרווחה.