אוכלוסיית יעד: ילדים ובני נוער עד גיל 18 (או עד לסיום כיתה י"ב) והוריהם, בין אם עברו הליכים של חקירה פלילית בין אם לא.

מענה: הפנייה למרכז טיפול, בו ניתן טיפול רגשי לילדים ולבני הנוער שנפגעו מינית, יחד עם הוריהם, על מנת לסייע בהתמודדות עם הפגיעה והשלכותיה.
מטרת הטיפול היא, בין היתר, לסייע לילד לחזור למסלול חיים תקין לאחר הפגיעה.
המטפלים במרכז עובדים בהנחיית מנהל המרכז ומלווים על ידי מדריכים מקצועיים.

דרכי התקשרות: הפנייה למרכז נעשית באמצעות העובד הסוציאלי.