אוכלוסיית יעד: אנשים עם מוגבלויות שונות אשר מעוניינים להיות פעילים חברתיים.

המענה: קהילה נגישה היא תכנית ארצית, שמטרתה הסרת מכשולים בפני אנשים עם מוגבלויות. זוהי תכנית רב-תחומית, הפועלת בו-זמנית לשיפור כל סוגי הנגישויות.

התכנית שואפת ליישם את עקרון השילוב והנורמליזציה על ידי שילובם של ילדים ובוגרים עם נכויות במרקם החיים הקהילתי, בהתבסס על עקרונות של העצמה, פיתוח מנהיגות, שיתוף ועזרה עצמית.

רשויות ומתנ"סים ברחבי הארץ נוטלים חלק בתכנית ומפעילים קבוצות של פעילים מבוגרים עם מוגבלות, בני משפחה, הורים ומתנדבים לקידום הנגישות ביישובם, בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה, ג'וינט ישראל-מסד נכויות, משרד הבריאות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המוסד לביטוח לאומי והרשויות המקומיות ועם אנשים מכל סוגי המוגבלויות.

מטרות

  1. פיתוח מודעות לאנשים עם מוגבלות ושינוי עמדות בקרב הציבור.
  2. העצמה של אנשים עם מוגבלויות ושיתופם בתכנון, בניהול וביישום התכנית.
  3. קידום הנגישות של שירותים שונים בקהילה: הנגשה פיזית וחברתית.
  4. הנגשת מידע ושירות, נגישות לקבלת החלטות, נגישות לתעסוקה ונגישות בעתות חירום.

פרטי התקשרות: עו"ס צופית הירש, 050-6990346, עריית עכו