אוכלוסיית יעד: תושבי העיר, מחולקים לרובעים ושכונות.

מענה: מצב או אירוע חירום, משבר או אסון פתאומי הם מצב משברי העלול לפגוע בפרט, במשפחה, בקהילה או במערכת ארגונית, להוציא אותם משיווי משקל פיזי ונפשי ולגרום להם קשיי תפקוד, לחץ, חרדה, בלבול ואף אובדן עשתונות וחוסר אונים.

במצבי משבר וחירום הגורם המתאים ביותר להגיש סיוע פיזי, חברתי ונפשי לתושבי השכונה ו/או אף לנהל את המצב המשברי הוא אנשים מתוך השכונה - בעלי תפקידים פורמאליים ופעילים קהילתיים עם רקע מתאים, מוטיבציה והכשרה מתאימה.

מודל צח“ש (צוות חירום שכונתי) נבנה ופותח במגמה להכשיר צוות התערבות שכונתי המסוגל לקבל אחריות ולקחת יוזמה ולנהל בצורה מקצועית הגשת סיוע מיידי ככל הנדרש תוך הפעלת גורמי סיוע פנימיים וחיצוניים. 

בכל רובע יש צוות של כ- 20 תושבים מתנדבים, שעבר הכשרה, העובד ביחד עם מנהלת הרובעים העירונית ומהווה את הזרוע המקשרת בין התושב לרובע בשעת משבר וחירום. המתנדבים יזהו את הצרכים המיידים של התושבים בתחומים שונים וינסו לסייע באמצעות הרובע ואנשיו (בתחומי בריאות, הסעות, פינוי, תרופות, מזון, עזרה לבעלי צרכים מיוחדים, הפעלה במקלטים ועוד)

דרכי התקשרות:  משרד מחלקת הרווחה (יהודה)- 04-9956129. משרד בית היימן (נחמה) 04-6300275.