אוכלוסיית יעד: מתנדבים, אירגוני מתנדבים, עמותות, גופים ופרטים הזקוקים למתנדבים.

מענה: היחידה פועלת לגיוס, מיון, שיבוץ, תגמול והפעלת מתנדבים במגוון משימות ופרוייקטים התנדבותיים. זאת באמצעות התאמת תחום ומסגרת ההתנדבות שתהלום את כישוריהם והעדפותיהם של המתנדבים.

במסגרת פעילות היחידה מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם אירגונים, עמותות ומוסדות המפעילים מתנדבים בעיר. היחידה מפעילה גם פרוייקטים בצורה ישירה כגון: מרכז לביגוד יד שנייה – מלבי"ש, חונכות אישית, ליווי קשישים ומוגבלים לטיפול בבתי חולים, הכשרת צוותי חירום עירוניים, מרכז מידע בבית משפט עכו ושי"ל ועוד.

דרכי התקשרות: מנהל היחידה – בני כלפון, 04-9956257 beny@akko.muni.il

אנו קוראים למתנדבים להשתבץ במערך החירום העירוני (במסגרת צוותי חירום שכונתיים - צח"ש ועוד).

מעוניינים להתנדב? פנו אלינו 04-9956257 beny@akko.muni.il