הנדסה:

 • השלמת הקמת מרכז פסגה- צפון הכרם ג
 • כיתות מעון יום אבני החושן -  צפון הכרם
 • 6 כיתות מעון יום כרם ג - צפון הכרם ג
 • הקמת אולם ספורט בית ספר אשכול
 • הרחבת "בית העם"  
 • הרב ניסים הרחבה
 • הרחבה  משעול                          
 • מרכז חירום
 • בתים חמים לנערות           
 • מפתן הרחבה
 • מבנה מסחרי בסמיכות לעירייה  - תכנון וביצוע

מותנה בקבלת הרשאה :

 • 4-8 גני ילדים כרם ג'  - צפון הכרם ג     
 • בית ספר יסודי צפון הכרם  - צפון הכרם ג
 • תוספת אגף בית ספר חילמי שאפי
 • בית כנסת צפון הכרם 
 • הרחבה בית ספר שזר
 • הרחבה בית ספר אשכול
 • הרחבה בית ספר נעם הרצוג
 • הרחבה בית ספר קנדי פארקים
 • ביצוע 3 מיניפיצים חדשים
 • גן מוזיקלי
 •  משחקיה

תשתיות

 • גן רקלינגהאוזן
 • שדרוג רחוב העצמאות
 • חניון אולם ספורט חילמי שאפי.

איכות הסביבה:

תהליך החלפת המכולות בעיר ימשך כך שכל המכולות בעיר יוחלפו.

נמשכות פעולות של ניקוי חופים לא מוכרזים בעיר והשנה. 

מיחזור :

 • אריזות (פח כתום ) – 28.2 טון
 • זכוכית (פח סגול ) – 13 טון
 • בקבוקי פלסטיק – 32 טון
 • קרטון – 212.5 טון
 • ציוד אלקטרוני – 1.8 טון
 • גזם – 503 טון

 חינוך:

 • כתיבת תכנית אסטרטגית לחינוך.
 • יישום קול קורא "גני עתיד" ב- 3 גני ילדים היקף של מאות אלפי ₪.
 • בבתי הספר היסודיים יקודמו מרחבי הכלה  וחדרי M21
 • תכנון לשיפוץ והתאמת חטיבות הביניים "עליה שניה" ו "רוז".
 • חניכת חצר חושים ייחודית בבית הספר "ניצנים" לחינוך מיוחד.
 • קידום תהליכים מואצים מול מינהל הפיתוח בכל הקשור לקידום בינוי מוסדות חינוך, בכלל זה תכניות עתידיות לבתי ספר, גני ילדים ומעונות יום בשכונת צפון הכרם, מרכז ימי.
 • המשך פיתוח מקצועי למנהיגות החינוכית ולמידת עמיתים – המשך תהליך קולקטיב אימפקט ופיתוח מצויינות יישובית.
 • הפעלת תכנית מצויינות בפריפריה STEM הכוללת ציר פדגוגי ומנטלי, ברמת תלמידים, הורים ומורים.
 • העמקה פדגוגית והטמעת שינוי פדגוגי בכלל מערכת החינוך סביב עקרונות פמ"ע – פדגוגיה מוטת עתיד. בשת"פ הדוק עם מפקחת היישוב, כל בתי הספר עוברים שינוי פדגוגי ממעלה שניה ושלישית במטרה להשביח את תהליכי ההוראה והלמידה, לשדרג סביבות לימודיות ולבסס חדשנות. לכלל בתי הספר בעיר מתקיימות ועדות ליווי ובקרה ברשות כדוגמת: ועדה מלווה פדגוגית, צוותים בין מקצועיים, תמונה חינוכית ועוד.
 • קיום טקס לזכרו של מיכאל שטראוס והדלקת נרות חנוכה בקונסרבטוריון העירוני.
 • פיתוח חזון ואסטרטגיה לקונסרבטוריון העירוני.

 רווחה:

 • השלמת שיפוץ מנהל הרווחה.
 • הרחבת פעילות הרווחה ברחבי העיר, במוקדים שונים- טרומפלדור ודוד נוי, לטובת פתיחת "מרכז לקהילה" , מרכז לחד הוריות, "מרכז משפחה". 
 • פרויקט "מים חיים", חבירה לתאגיד המים העירוני, וקבלת נתוני צריכת מים נמוכה בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. בדיקה באמצעות ביקורי בית ע"י עובדים סוציאליים ומתנדבים לשם וידוא שלומם של האזרחים.
 • הקמת פורום עירוני לקהילתיות בשיתוף עמותת "שדמות". תכנון הטמעת "תו תקן חברתי/קהילתי".
 •  פתיחת מסגרת לטיפול בפגיעות מיניות במבוגרים/ות.