צוות תקון מתמקד בשיקום ומניעת עבריינות לאנשים עוברי חוק ולאוכלוסייה במצוקה קשה.
אוכלוסייה זו נמצאת בקצה הרצף הטיפולי ומתקשה בתפקוד אישי וחברתי, ולעיתים שרויה בתהליכי ניתוק חברתי ובסכנת התדרדרות לעבריינות וסטייה חברתית.

ראש צוות: שולמית כהן, 04-9956138