מדיחי כלים מותקנים בגני הילדים בעכו

עיריית עכו החלה בימים אלה בסיוע המשרד להגנת הסביבה להתקין בגני הילדים בעיר מדיחי כלים במסגרת עידוד השימוש בכלים רב פעמיים. מדובר בקול קורא שהעירייה זכתה בו ומטרתו להקנות הרגלים סביבתיים לילדים בהפחתת שימוש בכלים חד פעמיים.


מדיח כלים

עיריית עכו החלה בימים אלה בסיוע המשרד להגנת הסביבה להתקין בגני הילדים בעיר מדיחי כלים במסגרת עידוד השימוש בכלים רב פעמיים.

מדובר בקול קורא שהעירייה זכתה בו ומטרתו לסייע בהפחתת השימוש בכלים חד פעמיים בגני הילדים בעיר ולהקנות הרגלים סביבתיים לילדים על ידי שימוש בכלים רב פעמיים.