פרסום התקשרויות עם החברה למשק וכלכלה

שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 35/2022 כתיבת תוכנית אסטרטגית לעכו תאריך פתיחת המכרז: 29/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2022
שם המכרז: הודעה על פטור ממכרז- הודעה על כוונה להתקשר עם איזי (easy) כספק יחיד לצורך פרסום עסקים במרחב האינטרנטי תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 02/10/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 40/2022 רכישת קרוואן נגרר למתן שירות לתושב "עד הבית" - הארכה תאריך פתיחת המכרז: 15/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 20/10/2022

עבור לארכיון המכרזים